ไทยThai อังกฤษ English จีน Chinese

Contact us

P.T.K. Mining Company Limited

51/3 Vibhavadi Tower, 17th Floor, Suite 4,
Ngamwongwan Road, Ladyao, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Telephone : 66 2941-4094
Facsimile  : 66 2941-4095
info@ptkmining.com


Name-Lastname
Phone
Email
Subject
Message